Begrafenisverzekering of uitvaartverzekering vergelijken en afsluiten
Op onze site kunt u de kosten van uw persoonlijke uitvaart berekenen. Op basis van dit bedrag en uw leeftijd kunt u vervolgens van acht uitvaartverzekeraars de uitvaartverzekeringen vergelijken, eenvoudig een offerte aan uzelf laten mailen, ons advies vragen of de uitvaartverzekering eenvoudig direct aanvragen. Uitstekende uitvaartverzekeringen waardoor uw premievoordeel soms oploopt tot duizenden euro's!

1 Bereken hierboven eenvoudig de kosten van uw specifieke uitvaart met de 'uitvaartmeter' (crematie of begrafenis).
2 Voer dit bedrag in alsmede uw geboortedatum.
3 U krijgt van acht uitvaartverzekeraars de premies van verschillende uitvaartverzekeringen te zien alsmede specifieke kenmerken van de betreffende uitvaartverzekering.
4 U kunt vervolgens heel eenvoudig de begrafenisverzekering / uitvaartverzekering van uw keus online aanvragen.

De uitvaartverzekeringen van de volgende verzekeraars worden voor u vergeleken:
Dela (grootste uitvaartverzekeraar, gratis nazorg na een overlijden),
Monuta,
De Facultatieve
(o.a. zeer goedkoop voor ouderen),
Yarden
(eenvoudige medische acceptatie. Ziekte of mindere gezondheid meestal geen probleem. U wordt gegarandeerd geaccepteerd voor de getoonde premie als u de afgelopen 12 maanden geen hartaanval hebt gehad, de afgelopen 3 jaar niet onder behandeling bent geweest voor kanker (controle is trouwens geen behandeling) en er geen kind van u is opgenomen in het ziekenhuis,
Klaverblad
(erg voordelig!),
Ardanta,
Northwest
(voordelig, makkelijke medische acceptatie, ook provisieloos af te sluiten, zeer hoge solvabiliteit). De Northwest uitvaartverzekering bieden wij aan met 8% extra internetkorting (Special tarief) of helemaal provisieloos (Netto tarief). Alleen bij de Northwest uitvaartverzekering Netto tarief brengen wij € 295,- in rekening.

Vragen? Belt u ons dan op 0548 - 626 323.


Informatie uitvaartverzekering Yarden:

Voorwaarden Yarden uitvaartverzekering Yarden uitvaartverzekering flyer ledenkorting Yarden brochure uitvaartverzekering
Informatie uitvaartverzekering Klaverblad:

Voorwaarden Klaverblad uitvaartverzekering Brochure Klaverblad uitvaartverzekering
Informatie uitvaartverzekering Facultatieve:

Brochure Facultatieve uitvaartverzekering Voorwaarden Facultatieve uitvaartverzekering
Informatie uitvaartverzekering Ardanta:

Brochure Ardanta uitvaartverzekering Polisvoorwaarden Ardanta uitvaartverzekering Wensenlijst voor nabestaanden
Informatie uitvaartverzekering Dela:

Brochure uitvaartverzekering Dela Polisvoorwaarden uitvaartverzekering Dela Produktleeswijzer uitvaartverzekering Dela
Informatie uitvaartverzekering Monuta:

Produktleeswijzer Monuta uitvaartverzekering Voorwaarden Monuta uitvaartverzekering
Informatie uitvaartverzekering Northwest:

Produktleeswijzer Northwest uitvaartverzekering
Voorwaarden Northwest uitvaartverzekering
Brochure Northwest uitvaartverzekering

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?


Het treffen van een goede regeling betekent een emotionele en financiŽle zorg minder. Niet alleen voor u maar ook voor uw nabestaanden. Helaas wordt er vaak gedacht: "Ach, er is tegen die tijd wel geld". Er wordt vaak van uitgegaan dat de eigen uitvaart nog heel ver in de toekomst ligt. Maar dat betekent ook dat de prijs van die uitvaart nog heel wat tijd heeft om verder te stijgen. In de afgelopen 20 jaar zijn de kosten van een uitvaart jaarlijks met 4,5% gestegen. Dit is 1,5 keer harder dan de stijging van de kosten voor levensonderhoud.

Waarom is een uitvaartverzekering gunstiger dan het premiebedrag op de bank zetten?


In een artikel in de Consumentengids (februari 2003) wordt vermeld dat mensen rond hun 62ste net zoveel waarde hebben opgebouwd door middel van een spaarrekening als met een uitvaartverzekering (in geval van premiebetaling tot 65 jaar). Wordt u ouder dan 62 jaar, dan zou de spaarrekening meer opleveren en zou u met een uitvaartverzekering dus drie jaar te veel betalen. De Consumentenbond gaat in een voorbeeld uit van een 25-jarige, die tot zijn/haar 65ste premie betaalt. Men is hierbij uitgegaan van een stijging van de kosten van een uitvaart van 3% per jaar en dat u 5% rente op een spaarrekening krijgt. In de voorgaande 20 jaar zijn de uitvaartkosten echter gemiddeld met zo'n 4,5% gestegen. Sinds 1959 zelfs met maar liefst 6% !(bron: statistieken DELA). Wanneer wij in hetzelfde voorbeeld uitgaan van een werkelijke jaarlijkse kostenstijging van 4,5% dan moet iemand geen 62 jaar maar zelfs 100 jaar worden om evenveel rendement bij een bank te hebben als met een uitvaartverzekering. Tevens zijn de premies voor uitvaartverzekeringen de afgelopen tijd verlaagd zodat een uitvaartverzekering nog gunstiger wordt. Bovendien bent u met een uitvaartverzekering vanaf dag 1 verzekerd voor de kosten van de uitvaart. Als u zelf spaart dan is het natuurlijk nog maar de vraag of u op het moment van overlijden al genoeg bij elkaar gespaard hebt.

Geld dat vrijkomt uit andere verzekeringen is niet altijd genoeg


Wellicht rekent u er op dat voor het betalen van de uitvaartkosten geld vrijkomt uit andere verzekeringen. Dat is niet verstandig, want die verzekeringen dienen vaak een totaal ander doel. Stel dat u een levensverzekering heeft. Deze is vaak bedoeld om de hypotheek af te lossen. Wanneer uw partner komt te overlijden, wilt waarschijnlijk graag in uw woning blijven wonen. Neem de overlijdensuitkering die de werkgever van de overleden kostwinner verstrekt. Dit is een belastingvrije uitkering die minimaal een maandsalaris groot is. Dit bedrag is hard nodig om de terugval in inkomen waar uw gezin na het overlijden mee te maken krijgt. Bent u alleenstaan en u heeft geen minderjarige kinderen dan is de werkgever niet verplicht deze overlijdensuitkering te betalen. De uitkering van andere verzekeringen kan natuurlijk wel gebruikt worden om de begrafenis te betalen, maar dan komt uw familie misschien geld te kort voor die zaken waar de uitkering eigenlijk voor bedoeld is.

Waarom een begrafenisverzekering gunstiger is dan zelf een bedrag aan de kant te zetten voor de uitvaart.


U kunt natuurlijk ook zelf een bedrag opzijzetten voor de uitvaart. Echter, het bedrag dat u hiervoor opzij zet, kunt u niet gebruiken voor andere leuke of belangrijke doeleinden. Daarnaast moet u steeds in de gaten blijven houden of het gespaarde bedrag nog wel toereikend is om de begrafenis te betalen. Immers, de kosten van een begrafenis of uitvaart zijn de afgelopen 20 jaar gemiddeld zo'n 1,5 keer zo snel gestegen als de algemene inflatie in Nederland. U moet dan lang sparen tegen een rente van minstens 6% om op latere leeftijd genoeg geld bijeen gespaard te hebben. Bovendien gaat u dan voorbij aan de mogelijkheid dat u ook eerder kunt komen te overlijden op een moment dat er nog niet voldoende middelen zijn gespaard. Met een begrafenisverzekering betaalt u slechts een klein bedrag per maand. U bent meteen verzekerd voor de kosten van de hele uitvaart. De verzekerde waarde van de uitvaartverzekering stijgt ook jaarlijks mee met de uitvaartkosten. Bovendien is de waarde van een uitvaartverzekering vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3.


Het hoe en waarom van een begrafenisverzekering / uitvaartverzekering


Het is handig om een begrafenisverzekering te hebben als u geen e 7.500,- op de bank hebt staan. U zadelt uw nabestaanden dan niet op met een extra kostenpost.

Mocht u bijvoorbeeld wel e 7.500,- op de bank hebben staan dan betekent dat niet automatisch dat een begrafenisverzekering niet interessant kan zijn. Stel: u bent een vrouw van 25 jaar oud. De premie voor een uitvaartverzekering van e 7.500,- is dan slechts e 8,54 per maand (in dit voorbeeld gebruiken wij de uitvaartverzekering van Klaverblad). Deze premie hoeft u maar 30 jaar lang te betalen. Wilt u geen maandelijkse lasten? Dan kunt u een eenmalige koopsom voor een (natura)uitvaartverzekering overwegen. In dit voorbeeld kost het u eenmalig slechts e 1.714,- en bent u direkt verzekerd voor e 7.500,-! Dus in ruil voor e 8,54 per maand of eenmalig e 1.714,- hebt u plots de vrije beschikking over (de rest van) uw spaargeld. Als de auto of wasmachine kapot gaat dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat u het gereserveerde geld voor een eventuele begrafenis moet aanspreken.

Met bovengenoemd voorbeeld komen wij dan ook meteen bij het onderwerp: is de goedkoopste begrafenisverzekering de beste? Waar u heel erg op moet letten is hoeveel jaar u premie moet betalen. In het voorbeeld betaalt u slechts 30 jaar lang premie. Komt u nu elders een premie van bijvoorbeeld e 8,25 per maand tegen voor 'hetzelfde' dan kan het zo maar zijn dat u daar levenslang voor uw begrafenisverzekering moet betalen. Wordt u dan 75 jaar oud dan betaalt u dus 50 jaar premie! 20 jaar langer dan voor de variant die drie dubbeltjes per maand duurder was.... Altijd kijken naar hoe lang u premie moet betalen!

Dan is het de vraag of u een door de verzekeraar aangestuurde begrafenis wilt (natura) of een eigen geregelde begrafenis (kapitaal). In het eerste geval hebt u bij de verzekeraar een pakket diensten verzekerd: bijvoorbeeld 10 jaar grafrecht, eenvoudige kist, 50 rouwkaarten enz. enz. In het geval van 'kapitaal' keert de verzekeraar een bedrag uit aan de nabestaanden en met dat bedrag kunnen alle wensen ingevuld worden. Er is ook een verzekeraar (Yarden) waar, als het zo ver is, door de nabestaanden uit een van beide gekozen kan worden zodat u hier nu niet over na hoeft te denken. De andere uitvaartverzekeraars welke wij voor u vergelijken bieden allemaal een uitvaartverzekering "in geld" aan. Bij overlijden komt het kapitaal vrij beschikbaar om de uitvaart te kunnen bekostigen.

Wellicht laat uw gezondheid het niet toe een begrafenisverzekering te sluiten? Verzekeraars stellen nu eenmaal allemaal vragen of u lijdt of hebt geleden aan ziektes. Dit kan betekenen dat de verzekeraar u niet accepteert of misschien een hogere premie rekent. Het is dan goed om te weten dat er in ieder geval een uitvaartverzekeraar is die een uitvaartverzekering tegen een hele normale premie aanbiedt. Hebt u het afgelopen jaar geen hartaanval gehad en bent u niet onder behandeling bent van kanker dan kunt u bij Yarden de begrafenisverzekering gewoon afsluiten! Beantwoord de gestelde vragen in ieder geval altijd naar eer en geweten! Als u komt te overlijden dan kan de verzekeraar de uitkering anders weigeren en krijgen uw nabestaanden niets.

Het is per verzekeraar verschillend hoe zij met overlijden kort na het afsluiten van de verzekering omgaan. Er zijn verzekeraars die daar geen enkele beperking over hebben opgenomen, andere verzekeraars geven bij overlijden binnen 2 jaar alleen de betaalde premies terug.... Dat kan ook uw keus beinlvoeden. De meeste verzekeraars hanteren een bepaalde periode waarbinnen niet uitgekeerd wordt in geval van zelfmoord.

Aangaande het verzekeren van kinderen hebben uitvaartverzekeraars ook elk hun eigen kenmerken. Bij de ene verzekeraar betekent 'kinderen gratis meeverzekerd' dat de kinderen voor bijvoorbeeld e 2.500,- gratis meeverzekerd zijn tot hun 16e of pas 1 jaar na ingangsdatum van de uitvaartverzekering zijn meeverzekerd. Bij de andere verzekeraar betekent het dat uw kinderen voor hetzelfde bedrag als u verzekerd zijn tot hun 18e. Bent u voor e 7.500,- verzekerd, dan uw kinderen ook. Ook dat kan veel schelen. Na hun 16e of 18e moet u voor uw kinderen (zelf hebben zij er waarschijnlijk geen zin in) een volwaardige verzekering afsluiten omdat de kinderverzekering dan is afgelopen. U kunt overwegen om bij jonge kinderen direkt al de volwaardige uitvaartverzekering te overwegen en niet de gratis kinderverzekering. Hoe jonger het kind, hoe goedkoper de volwaardige begrafenisverzekering en hoe eerder u van de premiebetaling af bent (stel: uw kind is 1 jaar oud, u sluit een volwaardige begrafenisverzekering voor hem of haar af dan hoeft er al op de 31 jarige leeftijd van het 'kind' geen premie meer betaald te worden). Uw zoon of dochter is dan wel nog steeds goed verzekerd!

Wilt u uw nabestaanden nog beter verzorgd achter laten? Overweeg dan een overlijdensrisicoverzekering!

Overlijdensrisicoverzekering om uw nabestaanden nog beter verzorgd achter te laten!

Goedkoopste en beste uitvaartverzekering begrafenisverzekering

Goedkoopste uitvaartverzekering Premie uitvaartverzekering Uitvaartverzekering afsluiten Uitvaartverzekeringen vergelijken Premie overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering afsluiten Goedkoopste overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering vergelijken: Monuta Uitvaartverzekering, Dela Uitvaartverzekering, Yarden Uitvaartverzekering, Klaverblad Uitvaartverzekering, Ardanta Uitvaartverzekering, NorthWest Uitvaartverzekering, Facultatieve Uitvaartverzekering. Uitvaartvereniging Vroomshoop. Uitvaartvereniging Nijverdal. Uitvaartvereniging Den Ham. Uitvaartvereniging Wierden.

Uitvaartverzekering in de meeste gevallen ook mogelijk bij ziekte of mindere / slechte gezondheid, zonder premietoeslag of beperkingen.

Gewijzigd 03-01-2012


LINKS 

Design & Development by Taketwo